KA CARE Symposium: Solar Testimonial CSP-PV (Soitec)